• Witamy na stronie

  Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.

   

  Celem Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest:

  a) rozwijanie i popularyzowanie idei i metod interwencji kryzysowej,

  b) wspieranie wzajemnej wymiany i wspólnych działań dotyczących kwestii zawodowych interwentów kryzysowych w Polsce i zagranicą,

  c) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania interwencji kryzysowej,

  d) reprezentowanie polskich interwentów kryzysowych, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Interwencji Kryzysowej, wobec władz państwowych, samorządowych oraz krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji,

  e) podnoszenie poziomu wiedzy umiejętności interwentów kryzysowych i osob zajmujacych się interwencją kryzysową,

  f) dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w interwencji kryzysowej, zgodnie ze standardami PTIK,

  g) dbałość o wysoki poziom szkoleń dot. interwencji kryzysowej,

  h) podnoszenie poziomu usług psychologicznych w zakresie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych,

  i) promocja i ochrona zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,

  j) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,

  k) niesienie pomocy psychologicznej oraz społecznej jednostkom i grupom w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególności osobom:

  - poszkodowanym na skutek katastrof, klęsk żywiołowych oraz w wypadkach komunikacyjnych,

  - będącym ofiarami wszelkiego rodzaju dyskryminacji,

  - będącym ofiarami przemocy, demoralizacji oraz nałogów.

   

  Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej realizuje także liczne projekty edukacyjne związane z interwencją kryzysową:

  1) Pierwszy w Polsce portal interwencji kryzysowej www.interwencjakryzysowa.org.pl. Start projektu zaplanowany jest na 01.09.2013.

  2) Pierwszy w Polsce serwis dotyczący debriefingu psychologicznego - www.debriefingpsychologiczny.pl Start projektu planowany jest na 15.06.2013.