• Edukacja

    * Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej informuje, że w dniu 05.10.2013 rozpoczyna się kolejna edycja Studium Interwencji Kryzysowej organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (www.dcp.wroclaw.pl). Instytucja ta posiada akredytacje PTIK, a ukończenie Studium jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego.